Liceum ogólnokształcące

Liceum dla Dorosłych jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wykształcenie średnie to obecnie standard, który zwiększa Twoją wartość na rynku pracy. Liceum dla dorosłych jest propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej. Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub „zdobyć” zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Od Września 2019r.  jest ostatnia możliwość kształcenia w Liceum trwającym:
3 lata - dla absolwentów Gimnazjum
2 lata - dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych

Dla tegorocznych absolwentów 8 letniej Szkoły Podstawowej - nauka w Liceum trwać będzie 4 lata

NIE PRZEGAP SZANSY - ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ TERAZ!!! 32/203-41-75

Cykl kształcenia: 2,3,4 lata

Egzaminy: Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Po ukończeniu cyklu kształcenia absolwent może przystąpić egzaminu maturalnego.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 3 zdjęcia.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).