Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych to opcja dla osób, które nie miały możliwości ukończenia szkoły dziennej, a które chcą zdobyć wykształcenie, a przyszłości atrakcyjny zawód. Szkoła Podstawowa dla  dorosłych pozwala na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej
i codziennych obowiązków.

Szkoła Podstawowa EFFEKT dla Dorosłych jest skierowana nie tylko dla osób pełnoletnich.
U Nas możesz rozpocząć naukę za zgodą rodziców od 16 roku życia 🙂
Jeśli nie masz możliwości ukończenia likwidowanego Gimnazjum przyjdź do naszej Szkoły Podstawowej
Likwidacja Twojego Gimnazjum nie zamyka Ci drogi ukończenia szkoły.
W Gimnazjum nauka trwała 3 lata, a u Nas szybciej, bezstresowo i w weekendy.

Cykl kształcenia: 2 lata

Egzaminy:

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru.  Egzaminy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizowane są w formie pisemnej natomiast z pozostałych przedmiotów egzaminy są organizowane w formie ustnej.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej, 3 zdjęcia.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).