Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych to opcja dla osób, które nie miały możliwości ukończenia szkoły dziennej, a które chcą zdobyć wykształcenie, a przyszłości atrakcyjny zawód. Szkoła Podstawowa dla  dorosłych pozwala na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej
i codziennych obowiązków.

Cykl kształcenia: 2 lata

Egzaminy:

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru.  Egzaminy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizowane są w formie pisemnej natomiast z pozostałych przedmiotów egzaminy są organizowane w formie ustnej.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej, 3 zdjęcia.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych