Technikum

Nie wiesz jaką drogę edukacji wybrać po Gimnazjum?

Dalsze kształcenie w Technikum daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego wraz z zawodem, a tym samym wyspecjalizowania się w dziedzinie, która nas interesuje. Cykl kształcenia trwa 5 lat a zajęcia odbywają się w centrum Katowic.

W Technikum może się uczyć młodzież, która ukończyła Gimnazjum.

Zajęcia rozpoczynają się od Września.

Cykl kształcenia: w Technikum nauka trwa 5 lat. Nauka w ciągu roku podzielona jest na dwa semestry.

Egzaminy:

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Po ukończeniu cyklu kształcenia lub danego semestru (w zależności od ilości kwalifikacji w zawodzie) słuchacz może przystąpić do egzaminu z danej kwalifikacji organizowanego przez OKE. Po zdaniu kwalifikacji uzyskuje się zaświadczenie potwierdzające uzyskanie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Osoba, która zdobędzie zaświadczenia potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje Dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie oraz możliwość posługiwania się uzyskanym tytułem zawodowym.

Natomiast po ukończeniu cyklu kształcenia niezależnie od tego czy przystąpi się do egzaminu z kwalifikacji, każdy absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na druku MEN zgodnie z rozporządzeniem.

Tryb nauki: dzienny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia Gimnazjum, zgoda rodziców lub opiekuna prawnego

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).