Kurs ABC Podatku VAT

Cele Szkolenia

Celem kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i UE oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych zmian w podatku VAT.

Program szkolenia

 1. Podstawy konstrukcyjne podatku VAT
 • czy warto być czynnym podatnikiem podatku VAT?
 • podstawowe zasady rozliczania VAT – vat należny i naliczony
 • źródła prawa krajowego i unijnego
 • wykaz aktów prawnych regulujących podatek VAT
 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 • wykaz czynności podlegających opodatkowaniu
 •  czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT
 •  odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług jako czynności podlegające VAT
 • kiedy nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług wywołują konieczność zapłaty podatku VAT?
 1. Kto jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT?
 • definicja podatnika
 • rodzaje podatników wg ustawy o VAT
 1. Obowiązek podatkowy
 • co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego
 • szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego
 1. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
 • kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT
 • jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
 • zasady korygowania podstawy opodatkowania
 • zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie
 1. Stawki podatku VAT
 • wykaz aktualnych stawek podatku VAT
 • towary i usługi objęte stawkami obniżonymi
 1. Zwolnienia z VAT
 •  zwolnienia przedmiotowe a podmiotowe
 • katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
 • warunki korzystania ze zwolnienia
 1. Odliczanie i zwrot podatku VAT
 • kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
 • odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami
 •  ograniczenie prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami
 •  warunki niezbędne do 100% odliczania podatku VAT od wydatków związanych z samochodami
 • kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
 •  w jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
 • jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zwrot podatku VAT?
 1. Fakturowanie
 • podstawowe zasady wystawiania faktur
 •  rodzaje faktur w obrocie gospodarczym, faktury elektroniczne
 • dane obowiązkowe i fakultatywne na fakturach
 •  terminy wystawiania faktur jak korygować błędy w fakturach?

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Nocleg i Wyżywienie

Nocleg i wyżywienie

W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).