Kurs Jak zarządzać zespołem – motywacja i działanie

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności budowania zespołu i efektywnej współprac oraz na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i wzmacnianie samooceny pracowników, a przez to pielęgnowaniu dobrej atmosfery pracy i pokazywaniu mocnych stron firmy.

Program szkolenia

 1. Cele
 • cele osobiste,
 • cele firmowe,
 • ustalanie celów SMART
 1. Skuteczna komunikacja
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
 • aktywne słuchanie,
 • bariery komunikacyjne,
 • technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
 • czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu budowanie relacji,
 • trudne sytuacje w relacjach z pracownikami
 1. Motywowanie pracowników
 • rodzaje motywacji,
 • model Maslowa,
 • rola motywacji niematerialnej motywowanie środkami poza finansowymi na pracowników,
 1. Metody budowania autorytetu
 • czynniki budujące autorytet,
 • dobry czy zły szef ?
 1. Rola i zadania kierownika
 • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
 • podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
 1. Style zarządzania
 • test - mój styl zarządzania,
 • SWOT
 • style zarządzania Blancharde
 1. Warsztaty

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Nocleg i Wyżywienie

Nocleg i wyżywienie

W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).