Kurs Podatek PIT – kompendium wiedzy

Cele Szkolenia

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie w zakresie rozliczania, najnowszych zmian w przepisach oraz zaznajomienie się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z tym związanymi.

Program szkolenia

 1. Zakres opodatkowania ustawą – czyli co i kto podlega opodatkowaniu?
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • podatek u źródła – zasady rozliczania
 • przychody z nieujawnionych źródeł – NOWOŚĆ od 2016 roku
 • małżonkowie jako podmiot podlegający opodatkowaniu PIT
 • podatek od przychodów otrzymanych małoletnich dzieci
 • zasady opodatkowania dochodów ze wspólnej działalności
 1. Źródła przychodów wg ustawy o PIT
 • umowy o prace, umowy zlecenia, u mowy o dzieło
 • działalność gospodarcza
 • najem, dzierżawa
 • kapitały pieniężne
 • pozostałe źródła przychodów
 • przeliczanie przychodów wyrażonych w walucie obcej
 • moment powstania przychodu
 • katalog przychodów zwolnionych od podatku
 • zasady korygowania przychodów
 1. Koszty i zasady ich rozliczania
 • pojęcie kosztów
 • moment powstania kosztów
 • rozliczanie kosztów w czasie
 • zasady rozliczania kosztów
 • koszty od umów o pracę
 • koszty od umów zlecenia i o dzieło
 • koszty przy sprzedaży składników majątkowych
 • koszty działalność gospodarczej
 • katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
 • zasady korygowania kosztów działalności gospodarczej
 • likwidacja przepisów o zatorach płatniczych – NOWOŚĆ od 2016 roku
 1. Amortyzacja jako specjalny rodzaj kosztu
 • co podlega amortyzacji?
 • rodzaje amortyzacji: liniowa, degresywna, jednorazowa
 • kiedy nie trzeba naliczać amortyzacji
 • optymalizacja podatkowa poprzez amortyzację
 • amortyzacja jednorazowa a pomoc deminimis
 • wykaz stawek amortyzacyjnych
 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 1. Rozliczanie podatkowych różnic kursowych
 • kiedy powstają dodatnie a kiedy ujemne różnice kursowe?
 • rozliczanie różnic kursowych od przychodów i kosztów
 • rozliczanie różnic kursowych od środków na rachunku walutowych
 • zaliczanie różnic kursowych do przychodów i kosztów podatkowych
 1. Zasady obliczanie podatku dochodowego
 • dochód jako przedmiot opodatkowania
 • stawki podatku dochodowego
 • naliczanie zaliczek na podatek
 • naliczanie zaliczek i podatku z tytuły działalności gospodarczej
 • naliczanie zaliczek i podatku od umów o pracę, umów zleceni i umów o dzieło
 • ulgi podatkowe 2016
 • obliczanie podatków od dochodów osiągniętych za granicą
 • terminy płatności zaliczek, podatków
 • składanie zeznań, deklaracji i informacji podatkowych
 1. Najnowsze interpretacje Ministra Finansów w  zakresie podatku dochodowe od osób fizycznych

Pytania uczestników

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Nocleg i Wyżywienie

Nocleg i wyżywienie

W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).