Kurs Towary i usługi w obrocie zagranicznym – zasady rozliczania VAT

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny zasad opodatkowania transakcji międzynarodowych w podatku VAT, z uwzględnieniem zmian na gruncie podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia będą omawiane takie zagadnienia jak obowiązek podatkowy w obrocie zagranicznym i krajowym, rozliczanie podatku VAT, ewidencje i inne zagadnienia ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Podstawy prawne rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym
 2. Transakcje zagraniczne podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju
 3. Podatnik zobowiązany do rozliczania VAT od transakcji zagranicznych
 4. Obowiązek podatkowy w obrocie krajowym i zagranicznym
 5. Zasady rejestracji do VAT UE
 6. Transakcje zagraniczne w deklaracji VAT
 7. Obowiązki informacje podatników dokonujących transakcji zagranicznych
 8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 9. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
 10. Warunki wystąpienia transakcji WDT?
 11. Stawka podatku VAT dla transakcji WDT
 12. warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
 13. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 14. Sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
 15. Warunki wystąpienia transakcji WNT
 16. Magazyn konsygnacyjny – definicja
 17. Szczególny sposób rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych poprzez magazyn konsygnacyjny

DZIEŃ II

 1. Istota transakcji łańcuchowych
 2. Miejsce opodatkowania poszczególnych transakcji w łańcuchu dostaw
 3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne jako szczególny rodzaj transakcji łańcuchowej
 4. Procedura uproszczona rozliczania VAT w transakcjach trójstronnych?
 5. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju
 6. Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju
 7. Obowiązki przed organami skarbowymi krajowymi i zagranicznymi dla rozliczania sprzedaży wysyłkowej
 8. Pojęcie eksportu towarów wg ustawy o VAT
 9. Eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
 10. Stawka w eksporcie towarów
 11. Rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
 12. Pojęcie importu towarów wg ustawy o VAT
 13. Import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
 14. Metoda uproszczona rozliczania importu towarów
 15. Usługi w obrocie zagranicznym
 16. Ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
 17. Szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług
 18. Zasady rozliczania importu usług
 19. Procedura VAT REF – kiedy ma zastosowanie?

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Nocleg i Wyżywienie

Nocleg i wyżywienie

W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczeń MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).