Kurs Zamówienia publiczne – podstawowe aspekty systemu zamówień publicznych

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zamówień publicznych od podstaw. Na szkoleniu uczestnicy poznają ustawę prawo zamówień publicznych oraz zagłębią się w specyfikę rynku zamówień publicznych jak również poznają podstawy prawne systemu zamówień publicznych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych
 • rola rynku zamówień publicznych
 • powiązania ustaw z zamówieniami publicznymi
 • ustawa o finansach publicznych
 • ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • kodeks cywilny
 • ordynacja podatkowa
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Dyrektywy UE i zamówienia publiczne
 • dyrektywa UE 24 i 25 wdrożenie a implementacja
 1. Podstawowe pojęcia i definicje w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Zamawiający
 • Kierownik zamawiającego
 • Wykonawca
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Równowartość kwoty euro
 • Progi unijne
 • Zamówienia podprogowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • wadium
 • roboty budowlane
 • dostawy
 • usługi (priorytetowe i niepriorytetowe)
 1. Progi w zamówieniach publicznych
 • procedura poza ustawowa
 • procedura krajowa
 • procedura unijna
 1. Fundamentalne zasady w zamówieniach publicznych
 • uczciwa konkurencja
 • równe traktowanie wykonawców
 • jawność
 • pisemność
 • język polski
 • prymat trybów przetargowych
 1. Tryby przetargowe
 • Do 18 kwietnia 2016
 • przetarg nieograniczony
 • przetarg ograniczony
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • negocjacje z ogłoszeniem
 • dialog konkurencyjny
 • licytacja elektroniczna
 • zapytanie o cenę
 • zamówienie z wolnej ręki
 • Po 18 kwietnia 2016
 • przetarg nieograniczony
 • przetarg ograniczony
 • negocjacje z ogłoszeniem
 • dialog konkurencyjny
 • ustanowienie partnerstwa innowacyjnego
 • negocjacje bez ogłoszenia
 1. Przygotowanie postępowania – obowiązki zamawiającego
 • ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 • SIWZ
 • ogłoszenie o udzielonym zamówieniu publicznym
 • terminy w zamówieniach publicznych
 • opis przedmiotu zamówienia
 • znaki towarowe
 • ograniczanie konkurencji zgodnie z prawem
 • błędy w opisie przedmiotu zamówienia
 • ustalenie wartości zamówienia
 • dzielenie zamówienia publicznego
 • opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • brak podstaw do wykluczenia z postępowania
 1. Błędy w zamówieniach publicznych – skutki
 • korekta oczywistych omyłek pisarskich
 • korekta oczywistych omyłek rachunkowych
 • korekta innych omyłek
 • błąd w obliczaniu ceny
 1. Dokumentowanie zamówienia publicznego
 • protokół
 • komisja przetargowa
 • Kierownik zamawiającego
 • badanie rynku
 • szacowanie wartości zamówienia
 • terminy w protokole
 • druki ZP – błędy i nieprawidłowości
 1. Umowy w zamówieniach publicznych
 • waloryzacja ceny w oparciu o inne przepisy prawne
 • zmiany umowy
 • istotne zmiany treści umowy
 • odstąpienie od umowy
 • elementy umowy a kryteria oceny ofert
 • odwrócony VAT

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Nocleg i Wyżywienie

Nocleg i wyżywienie

W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).