Kurs Zamówienia publiczne – pozacenowe kryterium ofert

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie przepisów o zamówieniach publicznych oraz wymogu stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, które mają na celu wybór oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb zamawiającego, a nie wyłącznie wybór oferty najtańszej.

Program szkolenia

 1. Pozacenowe kryterium oceny ofert - wprowadzenie
 • Definicja zamówienia publicznego
 • Cel postępowania o udzielnie zamówienia publicznego - wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w świetle przepisów o finansach publicznych
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - obowiązek stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Pojęcie, funkcje, zalety i wady stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Konsekwencje ustalenia kryteriów oceny ofert niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
 • Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie o oferta o najniższej cenie
 1. Kryteria oceny ofert
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z zakresu zamówień publicznych
 • Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych
 • Zasady doboru kryteriów oceny ofert
 • Zasady określania sposobu oceny wartościujące oferty
 • Waga kryteriów i podkryteriów oceny ofert
 • Badanie właściwości wykonawców
 • Orzecznictwo w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert
 1. Kryteria oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu
 • Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Opis pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Określanie wagi (znaczenia) pozacenowych kryteriów i podkryteriów
 • Badanie właściwości wykonawców
 • Usługi o charakterze niepriorytetowym - przykładowe kryteria
 • Usługi o charakterze niepriorytetowym - możliwe błędy i nieprawidłowości
 1. Kryteria oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu
 • Usługi o charakterze priorytetowym - przykładowe kryteria oceny
 • Formułowanie wymagań wobec osób w szczególności konstruowanie wymagań stawianych ekspertom
 • Możliwe błędy i nieprawidłowości w świetle orzecznictwa
 1. Kryteria oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu
 • Dostawy - przykładowe kryteria oceny
 • Możliwe błędy i nieprawidłowości w świetle orzecznictwa
 1. Kryteria oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu
 • Roboty budowlane - przykładowe kryteria oceny ofert
 • Możliwe błędy i nieprawidłowości w świetle orzecznictwa
 1. Dokumentowanie oceny ofert w przypadku kryteriów pozacenowych
 • Konstruowanie procedur odbioru prac w kontekście weryfikacji posiadania przez produkty dostarczone przez Wykonawców atrybutów wynikających z zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego - konsekwencje związane z zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Nocleg i Wyżywienie

Nocleg i wyżywienie

W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).