Kurs Zamówienia publiczne – środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu systemu środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia i definicje w zamówieniach publicznych
 • szacowanie wartości zamówienia
 • progi w zamówieniach publicznych
 • procedura krajowa
 • procedura unijna
  1. Należyta staranność w szacowaniu wartości zamówienia
  • badanie rynku, kosztorys inwestorski, planowanie kosztów robót budowlanych
  • Ustalenie wartości zamówienia
  • obowiązek szacowania wartości zamówienia w świetle przepisów prawa
   1. Obowiązek ustalenia wartości zamówienia w celu określenia progu stosowania procedury krajowej i unijnej w zamówieniach publicznych
   • badanie rynku na dostawy w celu ustalenia wartości zamówienia
   • badanie rynku usług w celu ustalenia wartości zamówienia
   • kosztorys inwestorski
   • przedmiar robót
   • planowanie kosztów robót budowlanych
   • dokumentacja projektowa
   • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
   • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
   • program funkcjonalno - użytkowy
    1. Terminy szacowania wartości zamówienia
    • szacowanie wartości zamówienia na podstawie art. 32, 33 i 34 ustawy Pzp
    • zakazy w szacowaniu wartości zamówienia
    • dzielenie zamówień
    • możliwość dzielenia zamówienia
    • zasady dzielenia zamówienia
    • zakazy dzielenia zamówienia w celu obejścia ustawy

    Korzyści dla uczestników

    Materiały Szkoleniowe

    Materiały Szkoleniowe

    Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

    Nocleg i Wyżywienie

    Nocleg i wyżywienie

    W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

    Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

    Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

    Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

    Zapisy

    Pobierz ofertę w formacie PDF

    Pobierz formularz zgłoszeniowy

    Pozostała oferta

    Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

    Kadry i Księgowość

    w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

    Human Resources

    w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

    Informatyka i Komputery

    w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

    Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

    w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

    Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

    w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

    Biznes

    w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

    Zdrowie i Kosmetyka

    w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

    Pozostałe Kursy i Szkolenia

    w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

    Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
    Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
    Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

    Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

    W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).