Kurs Zamówienia publiczne – szacowanie wartości zamówienia

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności odnośnie prawidłowego oszacowania wartości zamówienia publicznego oraz obowiązku ustalenia wartości zamówienia w celu określenia progu stosowania procedury krajowej i unijnej w zamówieniach publicznych.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia i definicje w zamówieniach publicznych
 • szacowanie wartości zamówienia
 • progi w zamówieniach publicznych
 • procedura krajowa
 • procedura unijna
 1. Należyta staranność w szacowaniu wartości zamówienia
 • badanie rynku, kosztorys inwestorski, planowanie kosztów robót budowlanych
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • obowiązek szacowania wartości zamówienia w świetle przepisów prawa
 1. Obowiązek ustalenia wartości zamówienia w celu określenia progu stosowania procedury krajowej i unijnej w zamówieniach publicznych
 • badanie rynku na dostawy w celu ustalenia wartości zamówienia
 • badanie rynku usług w celu ustalenia wartości zamówienia
 • kosztorys inwestorski
 • przedmiar robót
 • planowanie kosztów robót budowlanych
 • dokumentacja projektowa
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
 • program funkcjonalno - użytkowy
 1. Terminy szacowania wartości zamówienia
 • szacowanie wartości zamówienia na podstawie art. 32, 33 i 34 ustawy Pzp
 • zakazy w szacowaniu wartości zamówienia
 • dzielenie zamówień
 • możliwość dzielenia zamówienia
 • zasady dzielenia zamówienia
 • zakazy dzielenia zamówienia w celu obejścia ustawy

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Nocleg i Wyżywienie

Nocleg i wyżywienie

W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).