Technik Architektury Krajobrazu - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 314202

 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Architektury Krajobrazu umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Absolwent może uzyskać zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, przedsiębiorstwach i instytucjach, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1 OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
K 2 OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Projekty obiektów architektury krajobrazu
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Prace w obiektach architektury krajobrazu
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z dwóch kwalifikacji:

K1 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (RL.21.) Egzamin odbywa się po zakończeniu I semestru
K2 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (RL.22.) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru.
 

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).