Technik Hotelarstwa - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 422402

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Hotelarstwa umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi. Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie. Rozwijający się sektor prywatny, zatrudnienia również w małych pensjonatach, stanowiących potencjalne miejsce pracy dla absolwentów. Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi. W hotelarstwie można również pracować „ na własny rachunek”, założyć własny pensjonat, hotel itp.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
K 2: HGT.06. Realizacja usług w Recepcji

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Techniki pracy w hotelarstwie
 • Działalność recepcji
 • Techniki pracy w hotelarstwie
 • Obsługa konsumenta
 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie
 • Praktyki zawodowe
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,
 • rezerwowania usług hotelarskich,
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z dwóch kwalifikacji:

K1 – Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12) Egzamin odbywa się po zakończeniu I semestru
K2 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).