Technik Logistyk - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 333107

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Logistyk umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) w taki sposób, by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To właśnie dzięki logistykom, współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniające się w produkty. Technik logistyk jest również odpowiedzialny za nadzór dostawy towaru do klientów, obsługuje transport towarów za pomocą programów informatycznych oraz optymalizuje koszty wysyłki produktów.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: SPL.01. Obsługa magazynów,
K 2: SPL.04. Organizacja transportu

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • Logistyka w procesach produkcji
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Planowanie produkcji i dystrybucji
 • Usługi transportowo-spedycyjne
 • Obsługa jednostek zewnętrznych
 • Planowanie przepływu zasobów i informacji
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
 • przechowywania towarów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z dwóch kwalifikacji:

K1 – Obsługa magazynów (AU.22) Egzamin odbywa się po zakończeniu I semestru
K2 – Organizacja transportu (AU.32) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).