Technik Usług Fryzjerskich - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 514105

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Usług Fryzjerskich umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Kształcąc się na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji, nietrwałego i trwałego przekształcania włosów a także koloryzacji, strzyżenia oraz przedłużania i zagęszczania włosów. Nauczymy jak fachowo przeprowadzać poszczególne zabiegi fryzjerskie. Zdobędziesz wiedzę o wyposażeniu salonu i stanowiska fryzjerskiego oraz dotyczącą przygotowania fryzjera i klienta do zabiegów. Poznasz tajniki stylizacji, by bez problemu dopasować fryzurę do typu urody, temperamentu klienta oraz do okoliczności czy zajmowanego stanowiska. Pokażemy Ci także najnowsze trendy i nauczymy, jak korzystać z wszelkich nowinek.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
K 2: FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy fryzjerstwa
 • Techniki fryzjerskie
 • Wizualizacja wizerunku
 • Organizacja salonu fryzjerskiego
 • Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur
 • Wizualizacja we fryzjerstwie
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
 • wykonywania strzyżenia włosów,
 • wykonywania stylizacji fryzur,
 • wykonywania projektów fryzur.

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z dwóch kwalifikacji:

K1 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21) Egzamin odbywa się po zakończeniu I semestru
K2 – Projektowanie fryzur (AU.26) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).