Technik Elektronik

Zadania zawodowe:Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik kod zawodu 311408 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowanie i uruchamianie elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
 • wykonywanie instalacji i instalowanie urządzeń elektronicznych;
 • użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;
 • konserwowanie i naprawa instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacje zawodowe:K1:EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznychK2: EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznychMożliwości kształcenia w zawodzie:Kształcenie w zawodzie technik elektronik jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 1. a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
 2. b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- elektrotechnika i elektronika,- układy analogowe,- układy cyfrowe,- urządzenia i instalacje elektroniczne,- eksploatacja urządzeń elektronicznych,- systemy mikroprocesorowe,- działalność gospodarcza w branży elektronicznej,- język obcy w branży elektronicznej,

 1. c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- pomiary elektryczne i elektroniczne,- rysunek techniczny,- montaż układów elektronicznych,- montaż instalacji i urządzeń elektronicznych,- techniki eksploatacji urządzeń elektronicznych,Praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 4 tygodni = 160g w klasie III.Języki obce:- język angielski,- j. niemiecki.Przedmioty w zakresie rozszerzonym:- matematyka – realizowana od pierwszej klasy,- fizyka realizowana od drugiej klasy.Przedmioty uzupełniające:- historia i społeczeństwo.Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika elektronika.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.
 5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
 6. Praktykę w wielu instytucjach i firmach wiodący na rynku w branży elektronicznej.
 7. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.
 8. Możliwość uczestniczenia w targach elektroenergetycznych, wycieczkach przedmiotowych do zakładów przemysłowych i innych.

Absolwent szkoły może:Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie:- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji,- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,- podjąć studia na uczelniach wyższych,- instalować oraz konserwować urządzenia elektroniczne,- użytkować urządzenia elektroniczne,- naprawiać urządzenia elektroniczne.Ponadto w zakładach produkcji oraz miejscach eksploatacji urządzeń elektronicznych, na stanowiskach konserwatorów i kontrolerów jakości. W zakładach naprawy i instalacji urządzeń elektronicznych, laboratoriach serwisach samochodowych, w laboratoriach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, w zakładach usługowych, w zakładach serwisowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Zawód, który był, jest i będzie bardzo ważny dla każdej współczesnej gospodarki. Stopień zelektronizowania całokształtu funkcjonowania człowieka 21 wieku wymaga ogarnięcia i przyswojenia wiedzy i umiejętności adekwatnych do postępów rozwoju nauki i techniki  w bliższym i dalszym otoczeniu człowieka.Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).