Technik Elektryk

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk kod zawodu 311303

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

4) eksploatowania instalacji elektrycznych,

5) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kwalifikacje zawodowe:

K1: EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

K2: EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik elektryk jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 1. a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
 2. b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym;

- język angielski w branży elektrycznej

- elektrotechnika i elektronika

- maszyny i urządzenia elektryczne

- instalacje elektryczne

- działalność gospodarcza w branży elektrycznej

 1. c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- pomiary w elektrotechnice  i elektronice

- montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

- montaż instalacji elektrycznych

- obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 4 tygodni = 160g w klasie III

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka – realizowana od pierwszej klasy

- geografia - realizowana  od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika elektryka.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.
 5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
 6. Praktykę w wielu instytucjach i firmach wiodący na rynku w branży.
 7. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.
 8. Możliwość uczestniczenia w targach elektroenergetycznych, wycieczkach przedmiotowych do zakładów przemysłowych i innych.

Absolwent szkoły może:

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

– w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,

– w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

– w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,

– w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

– w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej- usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Zawód elektryka jest tym zawodem, który zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Trudno, bowiem sobie wyobrazić, że nagle zostanie odkryta inna forma energii, która zastąpi energię elektryczną. Można powiedzieć, że ten zawód daje pewne miejsce pracy, zobowiązuje jednak do systematycznego samokształcenia - trzeba śledzić postęp technologiczny, aby na bieżąco móc wykonywać tę interesującą pracę. Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektryka są naprawdę bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).