Technik Pojazdów Samochodowych

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych kod zawodu 311513 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje zawodowe:

K1: MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych

i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

albo

      MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

K2: MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

  1. a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
  2. b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- podstawy konstrukcji maszyn,

- przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B,

- technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych,

- technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

- działalność gospodarcza w branży samochodowej

- język obcy w branży samochodowej

  1. c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- techniki wytwarzania,

- naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,

- naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

- organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 4 tygodni = 160g w klasie III

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka – realizowana od pierwszej klasy

- fizyka – realizowana od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

  1. Możliwość zdobycia zawodu technika pojazdów samochodowych.
  2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
  3. Przygotowanie ogólnokształcące.
  4. Możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.
  5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
  6. Praktykę w wielu instytucjach i firmach wiodący na rynku w branży.
  7. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.

Absolwent szkoły może:

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

- zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej,

- serwisach i warsztatach samochodowych,

- punktach obsługi pojazdów samochodowych,

- stacjach kontroli pojazdów,

- przedsiębiorstwach transportowych,

- salonach i komisach samochodowych,

- sklepach i hurtowniach z częściami zamiennymi,

- firmach zajmujących się likwidacją pojazdów,

- przedsiębiorstwach obracających częściami używanymi,

- firmach ewidencjonujących samochody,

- zakładach ubezpieczeń komunikacyjnych.

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców.

Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).