Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych kod zawodu 343404 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Kwalifikacje zawodowe:

K1: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

K2: TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym;

- wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

- działalność gospodarcza w gastronomii

- język angielski zawodowy

- technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

- zasady żywienia

- usługi gastronomiczne

- organizacja produkcji gastronomicznej

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- pracownia gastronomiczna

- pracownia obsługi klienta

- pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w klasie III.

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski – realizowany od pierwszej klasy

- biologia - realizowana od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

  1. Możliwość zdobycia zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.
  1. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
  1. Przygotowanie ogólnokształcące.
  1. Możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.
  1. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
  1. Praktykę w wielu instytucjach i firmach wiodący na rynku w branży.
  1. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.
  1. Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym.
  1. Wyjazdy na targi branżowe.

Absolwent szkoły może:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie:

- we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),

- na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych,

- obiektach zbiorowego żywienia,

- instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,

- instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,

- organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).