Dom, mieszkanie, mienie

W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzi między innymi ubezpieczenie domu i ubezpieczenie mieszkania. Obydwie polisy można podzielić na kilka rodzajów, głównie ze względu na przedmiot ubezpieczenia. Ten rodzaj ubezpieczeń chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku- pożaru mieszkania, kradzieży pojazdu itp.

Tego rodzaju produkty mogą zabezpieczać mienie na wypadek powstałych szkód poprzez:

 •  ogień i inne zdarzenia losowe np. wyładowania atmosferyczne, wybuch, powódź, grad, huragan, zalanie, uderzenie pojazdu, upadek drzew, trzęsienie ziemi, i inne),
 •  przepięcia – spowodowane uderzeniem pioruna lub nagłym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej,
 •  dewastacje,
 •  wandalizm,
 •  akcje ratownicze prowadzona w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową,
 •  kradzieże z włamaniem i rabunek w miejscu ubezpieczenia,
 •  rabunki poza miejscem ubezpieczenia

Zabezpiecz siebie, swoich bliskich i mienie jakie posiadasz.

Czuj się bezpiecznie i wykup dodatkowe ryzyka w swojej polisie.

W ten sposób można ubezpieczyć:

 •  budynki, dom (również w fazie budowy) wraz z garażem
 •  budowle, budynki gospodarcze, np. garaż wolnostojący (również w fazie budowy), ogrodzenie posesji wraz z bramą, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji
 •  mieszkanie,
 •  ruchomości domowe (np. sprzęt AGD i RTV, meble, ubrania)
 •  maszyny, urządzenia, samochody czy sprzęt elektroniczny.
 •  nagrobki cmentarne.

Sprawdź pozostałą ofertę

Komunikacja

Zadbaj o komfort i bezpieczeństwo dla siebie i swoich pasażerów. Dobierz odpowiednie ubezpieczenie OC, AC, NNW lub pełen pakiet.

Turystyczne

Wybierasz się na urlop czy wymarzone wakacje, nie zapomnij o odpowiedniej polisie.

Biznes

Bądź spokojny o swoją firmę i swoich pracowników. Oferujemy OC dla firm, ubezpieczenia majątku, grupowe ubezpieczenia na życie pracowników i wiele innych.

Życie i zdrowie

Zabezpiecz przyszłość finansową rodzinie i bliskim - wykup odpowiedni wariant ubezpieczenia na życie oraz nieszczęśliwe wypadki.

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).